VI. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu: Ahlâk ve İnşâ
AHMED-i HANİ 2022

Konular

Sempozyum Afişi

Sempozyum Takvimi

VI. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU: AHLÂK VE İNŞÂ

(04/05 Kasım 2022 / AĞRI)

Bildiri Özetleri İçin Son Tarih – 31 Ağustos 2022

Kabul Edilen Özetlerin İlanı – 14 Eylül 2022

Tam Metin Göndermek İçin Son Tarih – 14 Ekim 2022