VI. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu: Ahlâk ve İnşâ
AHMED-i HANİ 2022

Sekreterya


Arş. Gör. Emrullah BOLAT, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Arş. Gör. Mehmet SALİH, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Arş. Gör. Mübarek ÖLMEZ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi