VII. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu: Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası ve Anadolu Erenleri
AHMED-i HANİ 2022

SekreteryaArş. Gör. Emrullah BOLAT / 0544 413 79 00

Arş. Gör. Rıdvan YILMAZ / 0537 725 58 92
Arş. Gör. Serdar YAYATICI / 0536 966 21 90