VIII. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU “ÇAĞDAŞ DÜNYADA İSLAMİ İLİMLER: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”
AHMED-i HANİ 2022

Sekreterya


Arş. Gör. Emrullah BOLAT / 0 544 413 79 00

Arş. Gör. Burak AKGÜN/ 0 536 015 80 25

Arş. Gör. Can Ahmet ALTUNKAYNAK / 0 507 124 43 50

Arş. Gör. Fatih Bakır / 0 537 509 10 96