THE SEVENTH INTERNATIONAL AHMED-I HĀNĪ SYMPOSIUM “THE INTELLECTUAL LEGACY OF MAWLĀNĀ JALĀL AL-DĪN RŪMĪ AND ANATOLIAN SAGES"
AHMED-i HANİ 2022

Important Dates


VII. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU

“MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI VE ANADOLU ERENLERİ”

Son başvuru tarihi: 20 Ağustos

Kabul duyurusu: 27 Ağustos

Bildiri için metin son gönderim tarihi: 03 Kasım

Sempozyum programı ilan tarihi:  16 Kasım

Oturumlar: 23/24 Kasım