VII. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu: Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası ve Anadolu Erenleri
AHMED-i HANİ 2022

Sempozyum Takvimi


VII. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU

“MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI VE ANADOLU ERENLERİ”

Gelen yoğun talepler doğrultusunda bildiri özet gönderim tarihi 20 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bildiri için metin son gönderim tarihi: 03 Kasım

Sempozyum programı ilan tarihi:  16 Kasım

Oturumlar: 23/24 Kasım