VII. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu: Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası ve Anadolu Erenleri
AHMED-i HANİ 2022

Sempozyum Bildiri Özetleri ve Bölüm Kitapları Hakkında


 
"VII. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu: Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası ve Anadolu Erenleri" temalı sempozyumumuza bildirileriyle katkı sunmuş değerli katılımcı Hocalarımız;

Sempozyum düzenleme kurulunun sempozyum bildiri özetleri ve bölüm kitabıyla ilgili aldığı kararlar aşağıdaki gibidir, bilgilerinize arz ederiz.

1) Sempozyum metinleri kitap bölümü olarak uluslararası bir yayın evinde yayınlanacaktır.

2) Özetler ayrı bir kitapçık halinde yayınlanacaktır. Özette veya tam metinde tashih yapacak olan hocalarımız 04.12.2023 tarihine kadar göndermeleri istirham olunur. O tarihten itibaren hakemlik ve editörlük sürecine geçileceği için mezkur tarihin aşılmaması önemle arz olunur.

Saygılarımızla.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

------------------------------------------------------------------------------------------------------