VII. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu: Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası ve Anadolu Erenleri
AHMED-i HANİ 2022

Katılım Esasları ve Yazım Kuralları


Katılım Esasları
Sempozyum takvimi içinde kelime sayısı 250-300 kadar bir bildiri özeti ile başvuru formu (için tıklayın) doldurularak ahmedhani@agri.edu.tr  adresine gönderilmelidir. 

 • Bildiriler Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça ve İngilizce dillerinden birinde olmalıdır.
 • Özetleri kabul edilen bildirilerin tam metinleri yazım kurallarına göre hazırlanarak sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar yukarıdaki mail adresinden gönderilmelidir.
 • Bilim Kurulu tarafından kabul edilen ve sempozyumda sunulan tebliğler, tam metinleri hakemlik sürecinden geçmek koşuluyla e-kitap olarak basılacaktır.
 • Şehir dışından gelen katılımcıların konaklama ve yol giderleri katılımcılara aittir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1.  Konu başlığı 14 punto, koyu, ortalanmış şekilde olmalıdır.
 2. Yazar/Yazarların Adı Soyadı başlığın altında ortalanmış şekilde ve italik olarak yazılmalı Ayrıca yazar ünvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.
 3. Bildirinin özeti 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 4. Türkçe ve İngilizce özetler Times New Roman, 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 5. Özetlerin sonuna, konuyla ilgili en az üç anahtar sözcük eklenmelidir.
 6. Bildiri metinleri, A4 boyutundaki kağıda, 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, alttan 2,5, soldan 3 cm, sağdan 2,5 cm Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.
 7. Dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile yazılmalıdır.
 8. Bildiri Tam Metni en az 12 en fazla 30 sayfa olmalıdır.
 9. Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.

NOT: Dipnot gösterme ve kaynakça hazırlamada İSNAD 2 atıf sistemine uyulmalıdır.

Sosyal Program Bilahare bildirilecektir.

İletişim:
Arş. Gör. Emrullah BOLAT/ 0544 413 79 00
Arş. Gör. Rıdvan YILMAZ / 0537 725 58 92