VI. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu: Ahlâk ve İnşâ
AHMED-i HANİ 2022

Katılım Esasları ve Yazım Kuralları


Katılım Esasları

  • Sempozyum takvimi içinde kelime sayısı 250-300 kadar bir bildiri özeti ile https://ahmedihani.agri.edu.tr adresine başvuru yapılarak gönderilmelidir.
  • Bildiriler Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerinden birinde olmalıdır.
  • Özetleri kabul edilen bildirilerin tam metinleri yazım kurallarına göre hazırlanarak sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar yukarıdaki bağlantı adresinden gönderilmelidir.
  • Bilim Kurulu tarafından kabul edilen ve sempozyumda sunulan tebliğler, tam metinleri hakemlik sürecinden geçmek koşuluyla e-kitap olarak basılacaktır.
  • Pandemi (Covid-19) sürecindeki belirsizlik nedeniyle Sempozyum eşzamanlı olarak yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
  • Şehir dışından gelen katılımcıların konaklama ve yemek giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulunca karşılanacaktır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1-   Konu başlığı 14 punto, koyu, ortalanmış şekilde olmalıdır.

2-   Yazar/Yazarların Adı Soyadı başlığın altında ortalanmış şekilde ve italik olarak yazılmalıdır. (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.)

3-   Bildirinin özeti 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır.

4-   Türkçe ve İngilizce özetler Times New Roman, 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.

5-   Özetlerin sonuna, konuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.

6-   Bildiri metinleri, A4 boyutundaki kağıda, 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, alttan 2,5, soldan 3 cm, sağdan 2,5 cm Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.

7-   Dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile yazılmalıdır.

8-   Bildiri Tam Metni 15 sayfayı aşmamalıdır.

9-   Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir.

10-   Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.

NOT: Dipnot gösterme ve kaynakça hazırlamada İSNAD atıf sistemine uyulmalıdır.

Konaklama Bilahare bildirilecektir.

Sosyal Program Bilahare bildirilecektir.

İletişim:

Arş. Gör. Emrullah BOLAT / 0544 413 79 00

Arş. Gör. Mübarek ÖLMEZ / 0534 898 14 01

Arş. Gör. Mehmet SALİH / 0543 550 74 04