VIII. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU “ÇAĞDAŞ DÜNYADA İSLAMİ İLİMLER: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”
AHMED-i HANİ 2022

Onur KuruluProf. Dr. Abdulhalik KARABULUT (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü)