VII. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu: Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası ve Anadolu Erenleri
AHMED-i HANİ 2022

Onur KuruluProf. Dr. Abdulhalik KARABULUT (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü)